دوحالته

پنجره دو حالته

ویژگی این حالت از پنجره ها باز شدن بر روی دو محور عمودی و افقی با بک دستگیره می باشد، و همچنین عایق بودن بیشتر در برابر نفوذ گرد و غبار، آلودگی هوا و صدا نسبت به پنجره تک حالته از دیگر مزایای پنجره های دوحالته می باشد. حل شدن مشکل پنجره ها با پرده ها که با استفاده از بازشو یعمودی می توان از جریان هوا بدون این که هیچ گونه تماسی با پرده داشته باشد استفاده کرده. و در ضمن استفاده از یزاق آلات آلمانی برای این نوع پنجره ها توصیه می شود.