آلواسکین

پروفیل آلواسکین

پروفیل آلواسکین پروفیل ترکیبی از آلومینیوم و upvc  است که نمای  بیرونی این پروفیل آلومینیوم و نمای داخلی آن UPVC  می باشد. مزیت اصلی این نوع پروفیل در جنس نمای بیرونی آن  است که در برابر نور آفتاب نسبت به UPVC مقاومت بیشتری داشته و مزیت دیگر آن در ظاهر زیبا و تنوع رنگ  در نمای آلومینیوم و  در نمای UPVC آن می باشد.

نمای درونی و بیرونی پروفیل آلواسکین