ساده

پروفیل‌های UPVC

امروزه بیشترین کاربرد در زمینه درب و پنجره‌های ساخته شده با این نوع پروفیل‌ها را دارند و از متدوال ترین نوع آن‌ها نیز گالوانیزه می‌باشد. استفاده از این پروفیل‌ها در صنعت درب و پنجره به منظور افزایش مقاومت بوده و باعث عدم هرز شدن پیچ های یرآق آلات می گردد.

پروفیل‌های UPVC معمولاً دارای ضخامت بین ۱ تا ۳ میلی متر بسته به سطح پنجره می‌باشد و هر چقدر این سطح بیشتر باشد، ضخامت نیز افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه برخی از پنجره‌های ساختمانی دارای سطح زیاد می باشند به همین دلیل در ارتفاع فشار بسیاری از طرف باد به پنجره وارد می‌شود، که این مورد نیز باید توجه شود و ضخامت مناسب برای ورق UPVC مورد استفاده قرار گیرد.

   

پروفیل پلاس پن

پروفیل آلوپلاست

پروفیل ویستابست

پروفیل وین تک