سندبلاست

شیشه سندبلاست

سند بلاست (مات کردن ) شیشه برای جلوگیری از دید یا ایجاد طرح ، نقش و نوشته بر روی شیشه مورد استفاده قرار می گیرد. سندبلاست شیشه یکی از روشهای بهینه حکاکی برروی شیشه و اجرای کارهای تزیینی است که با گذشت زمان زیادی که از اجرا و ورود آن به جامعه میگذرد افراد زیادی حتی نام آن را نشنیده اند ولی از کارهای زیبایی که توسط هنرمندان این رشته بوجود آمده لذت میبرند .شما میتوانید طرح های مورد نظر خود را با این روش روی شیشه پیاده سازی نمایید.