رفلکس

شیشه رفلکس

از جمله ویژگی های شیشه دوجداره رفلکس، عدم دید داخل منزل در روز، کمک به زیبایی نمای ساختمان، بازتاب و انعکاس نور مستقیم خورشید و جلوگیری از ورود گرمای تابستان به داخل منازل را می توان نام برد. شیشه دوجداره رفلکس در کنار مزیت های بیان شده، معایبی مانند کاهش نور و روشنایی منازل  و تغییر رنگ دید ناظر از داخل ساختمان را دارا می باشد. همچنین این نوع شیشه دوجداره بخش زیادی از نور مرئی، پرتو IR و UV را بازتاب می کند.

شیشه دوجداره رفلکس بدلیل خواص بازتاب نور، در شب عملکردی برعکس دارد و دلیل آن روشنایی بیشتر فضای داخل منزل نسبت به فضای خارج منزل می باشد. در تصویر زیر عملکرد شیشه دوجداره رفلکس نسبت به منبع نور و نور خورشید را می توانید مشاهده کنید که عملکرد معکوس رفلکس در شب را توجیه می کند.

شیشه دوجداره رفلکس در رنگ های مختلف جهت هماهنگی و مطابقت با نمای ساختمان تولیدمی پردد. در حال حاضر شیشه دوجداره رفلکس طلایی، رفلکس سبز، رفلکس آبی، رفلکس برنز و رفلکس نقره ای در بازار موجود می باشد که شیشه رفلکس نقره ای یا سوپر سیلور بیشترین انتقال نور خورشید و شیشه رفلکس برنز و سبز کمترین انتقال نور خورشید را نسبت به دیگر شیشه های رفلکس دارد.

 

در تصاویر زیر میزان عبور نور مرئی خورشید و همچنین گرمای حاصله از نور خورشید را در دو نوع شیشه دوجداره ساده که خاصیت بازتاب کمی دارد و شیشه دوجداره رفلکس مشاهده می کنید. این اعداد تنها میزان عبور گرما و نور خورشید رابیان می کنند و نه میزان عایق بندی شیشه دوجداره در برابر اختلاف دما را.

به طور کلی این نوع شیشه دو جداره از یک جداره ساده و یک جداره شیشه رفلکس ساخته می شود که جداره شیشه رفلکس باید به طرف بیرون قرار گیرد . شیشه های رفلکس از عبور نور شدید خورشید به شدت جلوگیری می کنند ولی ایراد آنها این است که داخل ساختمان را تاریک کرده و در شب داخل ساختمان نمایان است.